Policy for klagebehandling

Bank Norwegian har udarbejdet en policy for klagebehandlig, for at sikre at alle klager undersøges grundig, og at eventuelle fejl og mangler i vores kundebehandling kan blive rettet, og at dine interesser som kunde bliver ivaretaget hos os.

Vejledning for at klage og vores policy for klagebehandling:

  • Du bedes indsende din klage pr. mail til complains@banknorwegian.dk eller til postboks adresse: Postboks 338, Sentrum, 0101 Oslo, Norge.
  • Når vi har modtaget din klage, bekræfter vi dette, og angiver en forventet sagsbehandlingstid.
  • Sagsbehandleren som behandler din klage, vil være en anden end den du tidligere har været i kontakt med i den pågældende sag.
  • Du bedes vedlægge relevant dokumentation, så vi har det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere din klage.
  • Vi foretager en grundig vurdering af din klage, og giver dig en skriftlig tilbagemelding såfremt du ikke får medhold i din klage.
  • Såfremt du ikke er enig i vores vurdering af din klage, kan du indsende en klage til Pengeinstitutankenævnet. Din henvendelse kan rettes til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, 1256 København K, Danmark, telefon: 35 43 63 33.