Mine Transaktioner

Du har altid mulighed for at se oversigt over alle transaktionerne på dit kreditkort inde i netbanken på MinSide. Efter indlogging vælger du "Kreditkort".Du kommer da til en ny oversigt, her vælger du "Transaktioner". De første som fremkommer er ufaktuerede transaktioner, ved fakturering vil disse gå bort fra oversigten. Du kan vælge at specificere din søgning ved at klikke på scroll-down menuen og vælge hvilken periode du ønsker en oversigt over.Ved at klikke på en transaktion får du frem yderligere information om brugerstedet.