Kreditkort

Her finder du blandt andet information om, hvor fakturaen sendes til, og hvad der udgør grundlaget for din faktura for Norwegian-kortet.

Nej, det er kun muligt at have den første (1.) som forfaldsdato for kreditkortfakturaen.
Du kan selv vælge, hvordan du ønsker at få tilsendt fakturaen for dit kreditkort. Du kan vælge mellem almindelig post (dette indebærer et gebyr på 35 kr. pr. måned), mail eller via e-Boks.

Hvis du har slettet fakturaen, kan du finde denne på Min Side. Se vores brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du finder fakturaen på Min Side.

Har du ikke modtaget en faktura, selvom mailadressen er korrekt? Prøv at tjekke dit spamfilter i indbakken. Hvis fakturaen heller ikke findes her, kan du sende en besked til os via Min Side eller en mail fra din registrerede mailadresse.
Ved brug af kreditkortet er der op til 45 dages rentefri kredit. Dette skal forstås på den måde, at en fakturaperiode går fra d. 16. i en måned til d. 15. i måneden efter, og har forfald den efterfølgende første. Hvis der foretages et køb d. 17., er der derfor 45 dages rentefri kredit eftersom fakturaen først skal betales den første. Hvis du har brugt kreditkortet op til modtagelse af ny faktura, og disse transaktioner ikke er på fakturaen, vil disse transaktioner være på den næstkommende faktura.
 
Du kan foretage indbetalinger til kreditkortet ved at bruge det gironummer, der er anført på Min Side eller på fakturaen. Betalingsinformationen er den samme hver måned. Du kan derfor foretage indbetalinger på dit kreditkort, når du selv ønsker det.

Fakturaen udsendes med information om transaktioner samt den samlede udestående saldo ved månedsafslutningen. Hvis du vælger delbetaling, fremgår også mindstebeløbet af fakturaen. Dette er 3% (minimum 300 kr.) pr. måned.
 
Vi tilbyder følgende fakturaformer: mail, fysisk post eller e-Boks. Du vælger selv hvilken netbank du ønsker at betale kravet fra.
Der kan være flere årsager til, at du har modtaget en rentepostering på fakturaen. Ved for sen indbetaling på dit kreditkort begynder der at påløbe renter fra første dag efter forfaldsdatoen. Dette gælder også hvis du har overført noget af kreditten til din NemKonto via Min Side. Der bliver også beregnet rente fra første dag ved hævning fra skranke i en bank. 
Såfremt din indbetaling fra sidste forfald ikke er modtaget, før der udsendes en ny faktura, modtager du en rykker. Der pålægges et rykkergebyr på grund af for sen indbetaling. Hvis du modtager en rykker, kan du risikere, at dit kort bliver spærret, indtil rykkeren er betalt.
Hvis dit kreditkortet er overdraget til inkasso, betragtes din kontoaftale som opsagt. Du vil modtage et brev fra vort inkassobureau, Lindorff.  Du kan også selv henvende dig til Lindorff, som kan kontaktes på telefon +45 76 28 28 28 eller pr. e-mail på: mail.dk@lindorff.com. Fordringen forbliver hos Lindorff så længe du stadig skylder Bank Norwegian penge.
Vi udsender fakturaen den 16. i hver måned via den valgte distributionskanal. Fakturaen kan også altid ses på Min Side.

Tilbage til oversigten