ØkonomiSikring - kreditkort

Når man tegner ØkonomiSikring, er et af tegningskriterierne, at man skal være indforstået med, at kendskab til kommende arbejdsløshed på tegningstidspunktet ikke er dækket af forsikringen. Her skal der være tale om, at man har et konkret kendskab til, at man bliver fyret. Dette kunne for eksempel være en virksomhed som har meddelt sine medarbejdere, at virksomheden inden for det næste år flytter hele deres produktion til udlandet. På dette tidspunkt er opsigelserne ikke givet til medarbejderne, men alle ansatte i produktionen har et konkret kendskab til kommende arbejdsløshed. Dem der derimod er ansat i administrationen, hvor der ikke er varslet fyringer, har ikke et konkret kendskab til kommende arbejdsløshed og kan derfor godt tegne en ØkonomiSikring.
Ja, det skal du. 

Det er et krav, at du på tegningstidspunktet er ansat som lønmodtager i Danmark (undtagen Grønland & Færøerne). Hvis du bliver ledig, er det et krav at du er bosat i Danmark, for at få dækning og at du er tilmeldt som værende ledig på det nærmeste jobcenter samt at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er bosat i udlandet og ønsker at tegne en ØkonomiSikring og bliver ledig på arbejdsmarkedet, regnes selvrisikoperioden først påbegyndt, når du flytter til Danmark.
Det er udelukkende lønmodtagere som er dækket ved ufrivillig arbejdsløshed.
Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende er man ikke dækket ved ufrivillig arbejdsløshed, men man kan godt tegne forsikringen, og få dækning ved sygdom/dødsfald.
For at blive betragtet som lønmodtager skal man være i arbejde mindst 16 timer om ugen. Man må ikke være ansat hos nærtstående familiemedlemmer, eller være ansat i en virksomhed hvor man har medbestemmende ejerskab.
Nej, det kan du ikke. Hvis du er kontraktansat, kan du ikke få dækning af ØkonomiSikring, da en kontraktansættelse er tidsbegrænset. Dog kan man som kontraktansat godt tegne ØkonomiSikring, hvis man har været ansat på kontrakt i samme virksomhed i mere end 24 måneder, og har fået kontrakten fornyet mere end to gange, og ikke har grund til at tro, at kontrakten ikke bliver fornyet igen.
Hvis du er ansat i et fleksjob, kan du desværre ikke tegne ØkonomiSikring, da ansatte i fleksjob ikke er at regne som værende lønmodtager i traditionel forstand. Et af kravene for at få dækning fra ØkonomiSikring er, at man er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man bliver arbejdsløs. Hvis en person er ansat i fleksjob og bliver fyret, er han eller hun ikke til rådighed for arbejdsmarkedet jf. grundlaget for fleksjobbere, hvorfor man ikke ville kunne gøre brug af forsikringen.
Nej, det kan du ikke. Hvis man er vikaransat arbejder man på kontrakt og kan i princippet stå uden arbejde fra den ene dag til den anden, hvis der ikke er noget vikarjob til rådighed næste dag. Dette er en del af den kontrakt, man indgår med vikarbureauet.
Hvis man lider af en sygdom eller en personskade, når man tegner forsikringen, skal man være klar over, at uarbejdsdygtighed som følge af det man havde kendskab til på tegningstidspunktet, ikke er dækket af forsikringen. Hvis man for eksempel tegner forsikringen, vel vidende at man har et dårligt knæ, dækker forsikringen ikke, hvis man senere hen ikke kan arbejde, fordi man skal opereres i knæet. Andre sygdomme/personskader som ikke var kendt på tegningstidspunktet er dækket af ØkonomiSikring. Hvis man dør som følge af en sygdom, som var konstateret på tegningstidspunktet, dækker ØkonomiSikring heller ikke.
Kritisk sygdom betyder at du i forsikringstiden bliver diagnosticeret med en af de følgende sygdomme: planlagt eller udført hjerteklapkirurgi, hjerneblødning, nyresvigt, organtransplantation af hjerte, lunge, lever eller nyre, ondartet kræft samt bypass operation i kranspulsåren. Hvis man får konstateret en af de dækkede kritiske sygdomme, som er nævnt i betingelserne, får man dækket en eventuel restgæld på kortet.
Hvis den forsikrede går bort, dækkes en eventuel restgæld på kortet op til 100.000 kr.
Ja, det er der. Hvis du bliver fyret, eller syg, dækker forsikringen først når du har været arbejdsløs eller syg i 60 sammenhængende dage. Der er ingen selvrisikoperiode i tilfælde af dødsfald eller kritisk sygdom
Forsikringen koster 0,70 % af saldoen på den anvendte kredit pr. måned. Forsikringspræmien inkluderer Skadeforsikringsafgift til SKAT. Afgiften beregnes og opkræves som 1,1% af den andel af det månedlige forsikringsgebyr, der ikke vedrører dækning ved dødsfald. Forsikringsgebyret opkræves sammen med den månedlige betaling på kreditten. Forsikringspræmien er ikke fradragsberettiget. 
Det er AXA der står bag forsikringen. AXA behandler alle anmeldelser og sørger for betaling af din faktura, når du anmelder en forsikringshændelse, som er dækket af forsikringen. Kontaktinformation til AXA: Tlf. 43 25 53 00, clp.dk.kundeservice@partners.axa Adresse: AXA, Kirkebjerg Allé 86 B, 2605 Brøndby.
Ja, du har 30 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt du modtager policen. Du skal blot kontakte Bank Norwegian, som vil stå for annulleringen af forsikringen, og evt. betale for meget betalt præmie retur.
Hvis du vil opsige forsikringen, skal du kontakte Bank Norwegian, som sørger for at forsikringen bliver bragt til ophør. Du kan altid opsige den med 30 dages varsel til næstkommende opkrævning.
Det er gratis at opsige forsikringen såfremt du sørger for at opsige den med 30 dages varsel til en forfaldsdato.

Tilbage til oversigten