ØkonomiSikring - kreditkort

Forsikringen koster 0,70 % af saldoen på den anvendte kredit pr. måned. Forsikringspræmien inkluderer Skadeforsikringsafgift til SKAT. Afgiften beregnes og opkræves som 1,1% af den andel af det månedlige forsikringsgebyr, der ikke vedrører dækning ved dødsfald. Forsikringsgebyret opkræves sammen med den månedlige betaling på kreditten. Forsikringspræmien er ikke fradragsberettiget. 
Du kan bestille forsikringen, når du ansøger om et kreditkort. Forsikringen kan også bestilles efterfølgende på MinSide. Du vælger "Kreditkort", "Mit kort" og "Tillægstjenester" hvorefter du vil kunne bestille forsikringen. 
Ja, du har 30 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt du modtager policen. Forsikringen kan kun opsiges skriftligt for eksempel ved at sende en mail til: mail@banknorwegian.dk 
Når vi har modtaget din mail, kan vi annullere forsikringen.
Det er en betingelse ved forsikringens ikrafttræden at du:

1. Er fyldt 18 år, men ikke 65 år
2. Er bosat i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne)
3. Er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge eller at du er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge.
4. Ikke er ansat i fleksjob, eller lignende ordning med løntilskud eller ansat i et vikariat
5. Er indforstået med, at sygdom eller personskade som du har, eller burde have kendskab til, ved forsikringens etablering og som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen
6. Er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have kendskab til, kommende arbejdsløshed eller kendskab til din arbejdsgivers planer om, for eksempel, men ikke begrænset til, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden eller dele heraf, nedskæringer, afskedigelser eller enhver anden planlagt konsekvens begrundet i virksomhedens utilstrækkelige resultater, kan disse forhold ikke på et senere tidspunkt give anledning til forsikringsdækning.
Ja, det skal du. 

Det er et krav, at du på tegningstidspunktet er ansat som lønmodtager i Danmark (undtagen Grønland & Færøerne). Hvis du bliver ledig, er det et krav at du er bosat i Danmark, for at få dækning og at du er tilmeldt som værende ledig på det nærmeste jobcenter samt at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er bosat i udlandet og ønsker at tegne en ØkonomiSikring og bliver ledig på arbejdsmarkedet, regnes selvrisikoperioden først påbegyndt, når du flytter til Danmark.
Forsikringen dækker forsikringshændelserne der er listet herunder:
  • Ufrivillig arbejdsløshed (kun for lønmodtagere)*
  • Midlertidig uarbejdsdygtighed*
  • Dødsfald*
  • Kritiske sygdomme*

*Den maksimale restgæld der indfries er kr. 100.000. Læs nærmere om vilkår og undtagelser her.
Dig som har et Norwegian-kort og har tegnet en ØkonomiSikring.
Du skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til AXA. Du kan vælge at anmelde din sag direkte via deres hjemmeside: www.clp.partners.axa/dk hvor du kan uploade supplerende dokumentation og følge din sag gennem hele processen. Du kan også kontakte AXA pr. telefon: 43 25 53 00 eller pr. mail clp.dk.kundeservice@partners.axa, hvorefter de vil fremsende en anmeldelsesblanket til dig.
Du kan læse de fuldstændige forsikringsvilkår her.
Hvis du vil opsige forsikringen, skal du sende en skriftlig bekræftelse til Bank Norwegian, for eksempel pr. mail: mail@banknorwegian.dk. Herefter sørger vi for, at forsikringen bliver bragt til ophør. Du kan altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til næstkommende opkrævning.
Hvis kredittkortet overgår til inkasso, ophører forsikringen. 

Tilbage til oversigten