Eksisterende lån

Fakturaen bliver sendt til den distributionskanal, som du har valgt. Dette kan enten være pr. mail eller til din e-Boks. Vi sender fakturaen d. 16. i hver måned.
Du kan enten vælge at tilmelde lånet til Betalingsservice, eller at betale fakturaen manuelt hver måned via en giroindbetaling. Betalingsinformationen du skal benytte fremgår af den tilsendte faktura.
Ja, det er muligt at tilmelde dine månedlige betalinger på dit lån til Betalingsservice. Du kan tilmelde lånet på Min Side eller via din daglige bank. Tilmelder du lånet til Betalingsservice inden d. 14. i måneden, bør det fremgå af din Betalingsserviceoversigt for den efterfølgende måned. Tjek dog altid om betalingen fremgår af oversigten du modtager. Tilmeldingsoplysningerne du skal benytte, fremgår af den tilsendte faktura. 

Bemærk, at du fortsat vil modtage en faktura fra os, hvis du tilmelder lånet til Betalingsservice. Bank Norwegian har pligt til at oplyse dig om, hvilket beløb der trækkes via Betalingsservice.
Du kan til enhver tid foretage ekstra indbetalinger til dit lån, da det altid er den samme betalingsinformation du skal anvende. En ekstra indbetaling vil automatisk forkorte nedbetalingstiden på dit lån, uden at terminsbeløbet ændres. Ønsker du at ændre det månedlige terminsbeløb, kan du kontakte os på mail@banknorwegian.dk.
Forfaldsdato er den første (01.) for alle vores kunder. Det er ikke muligt at ændre på denne dato.
Ja, du kan indfri dit lån når du ønsker det. Der er ingen ekstra gebyrer forbundet med dette. Såfremt du ønsker at indfri lånet før tid, bedes du kontakte os, og oplyse hvilken dato, du ønsker at indfri lånet. Herefter kan vi oplyse dig om det korrekte indfrielsesbeløb inklusiv renter.
Du kan ansøge om at forhøje dit lån på Min Side. Det er først muligt at ansøge om en forhøjelse af lånet, en måned efter du fik lånet udbetalt eller en måned efter sidste forhøjelse.
Det er kun muligt at ansøge om forhøjelse af dit lån via Min Side.
Du kan ansøge om en betalingsfri måned på Min Side. Når du er logget ind med dit NemID, vælger du Lån - Betalingsfri måned fra menuen i venstre side.
Du kan kun ansøge om en betalingsfri måned, to måneder frem i tid, dvs. til næste forfald eller måneden efter. Har du forfaldne fakturaer der ikke er betalt, kan du ikke ansøge om en betalingsfri måned.
 
Såfremt du har betalt alle dine fakturaer, kan du forlænge nedbetalingstiden på dit lån. Skriv en mail til mail@banknorwegian.dk hvori du angiver hvilken nedbetalingstid eller månedligt beløb, som du ønsker at afdrage med fremover.
Den maksimale nedbetalingstid som Bank Norwegian tilbyder, er 15 år. Er din nedbetalingstid allerede 15 år, kan vi ikke forlænge denne.
Ved manglende betaling af din faktura, sender vi en rykkerskrivelse. Såfremt du betaler denne inden forfald, fortsætter lånet som tidligere. Hvis du ikke betaler rykkerskrivelsen inden forfald, sender vi dig et inkassovarsel. Det er vigtigt, at du betaler dette for at undgå at vi sender dit lån til inkasso.
Hvis dit lån er sendt til inkasso, skal du kontakte Lindorff på telefon: 76 28 28 28 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 18:00 og fredag kl. 09:00 - 15:30
Alternativt kan Lindorff kontaktes på mail.dk@lindorff.com

For at undgå misforståelser og dobbeltkommunikation, er det fremover Lindorff og ikke Bank Norwegian du skal kontakte angående din sag.

Du kan læse mere om, hvad der sker når din sag er sendt til inkasso her.
Renten er variabel og kan derfor forhøjes og nedsættes. Skulle der kommer en renteændring, vil vi meddele vores kunder om dette.
Hvis du har optaget et lån med en løbetid på to år eller mere, får du ikke fradrag. Har du derimod optaget et lån med en løbetid på et år, kan du kræve fradraget jvf. Ligningsloven §5 stk. 3, jf. §8 stk. 3 litra c. Hvis løbetiden på lånet ændres, så nedbetalingsperioden overstiger 23 måneder, kan du ikke kræve fradraget.
 
Fradraget skal skrives på din selvangivelse sammen med renteudgifterne. Vi oplyser ikke fradraget på din årsopgørelse. Har du yderligere spørgsmål angående fradrag for oprettelsesgebyret, bedes du kontakte SKAT.
 

Tilbage til oversigten