Kreditkort

Her finder du blandt andet information om, hvor fakturaen sendes til, og hvad der udgør grundlaget for din faktura for Norwegian-kortet.

Vi tilbyder kun den 01. i hver måned som forfaldsdato for vores kreditkort.
Du kan selv vælge, hvordan du ønsker at få tilsendt fakturaen for dit kreditkort. Du kan vælge mellem almindelig post (dette indebærer et gebyr på kr. 35), e-mail eller via e-boks. Du vælger selv, hvilken netbank fakturaen betales fra. 

Hvis du har slettet fakturaen, kan du finde den igen på Min Side. Se vores brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du kan hente fakturaen frem på MinSide.

Har du ikke modtaget en faktura, selvom e-mailadressen er korrekt? Prøv at tjekke dit spamfilter i indbakken. Hvis fakturaen heller ikke findes her, kan du sende en besked via netbanken til os eller en e-mail fra din registrerede e-mailadresse.
Når du har benyttet kredit en måned, fremgår det af fakturaen den efterfølgende måned. Fakturaen udsendes altid i midten af måneden med forfald den 01. Hvis du har brugt kreditkortet op til modtagelse af ny faktura, og disse transaktioner ikke er på fakturaen, vil disse transaktioner være på den næstkommende faktura.
Du kan foretage indbetalinger på kreditkortet ved at bruge det gironummer, der er anført på Min Side eller på fakturaen. Betalingsinformationen er den samme hver måned. Du kan derfor foretage indbetalinger på dit kreditkort, når du selv ønsker det.

Fakturaen udsendes med information om transaktioner samt den samlede udestående saldo ved månedsafslutningen. Hvis du vælger delbetaling, fremgår også mindstebeløbet af fakturaen. Dette er 3% (minimum kr. 300) pr. måned.
 
Vi tilbyder at faktura kan sendes via e-mail, fysisk post eller e-boks. Du vælger selv hvilken netbank kravet betales fra.
Der kan være flere årsager til, at du har modtaget en rentetransaktion på fakturaen. Ved for sen indbetaling på dit kreditkort begynder der at påløbe renter fra første dag efter forfaldsdatoen, samt ved overførsel via Min Side. Der vil også blive beregnet rente fra første dag ved hævning fra skranke i en bank. 
Hvis din indbetaling fra sidste forfald ikke er modtaget, før der udsendes en ny faktura, modtager du en rykker. Der pålægges et rykkergebyr på grund af for sen indbetaling. Hvis du modtager en rykker, kan du risikere, at dit kort bliver spærret, indtil rykkeren er betalt.
Hvis dit kreditkortet er overdraget til inkasso, betragtes din kontoaftale som opsagt. Du vil modtage et brev fra vort inkassobureau, som er Lindoff.  Du kan også selv henvende dig til Lindorff, som kan kontaktes på telefon +45 76 28 28 28 eller pr. e-mail på: mail.dk@lindorff.com. Fordringen forbliver hos Lindoff så længe du stadig skylder Bank Norwegian penge.
Vi udsender fakturaen hver den 16. i måneden via den ønskede distributionskanal.

Tilbage til oversigten