Investor Relations


Bonds listed on Nordic ABM

Here is documentation on all loans with Bank Norwegian AS as debtor.

ISIN Description Documents
NO 001 0680077 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0697428 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0697436 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2013 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0719628 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0731029 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2015/2018 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0770274 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2016/2019 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0774318 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2016 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0774326 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2016/2029 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0790850 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2017/2020 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0797319 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2017 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0797988 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0810534 FRN Bank Norwegian AS Open Bond Issue 2017/2020 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0811110 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2017/2020 Låneavtale | Lånebeskrivelse