Hvad dækker selvrisikoforsikringen på lejebil?

Dækning

Forsikringssum i DKK

Selvrisiko på lejet bil 
Afsnit 4

 

- Selvrisiko på lejet bil

kr 20.000 pr. skade, maks kr 40.000 pr. år

Fører og passagerulykke
Afsnit 5

 

- Ved 100% varigt mén, over 18 år

kr 1.000.000 pr. person

- Ved død, over 18 år

kr 250.000 pr. person

- Ved 100% varigt mén, under 18 år.

kr 500.000 pr. person

- Ved død, under 18 år (begravelseshjælp)

kr 30.000 pr. person

Rådighedsbeløb på sygehus
Afsnit 6

 

- Rådighedsbeløb, op til 5 dage

kr 400 pr. dag, maks kr 2.000 pr. begivenhed

Nøgler og dokumenter
Afsnit 7

 

- Mistede nøgler til lejet bil

kr 2.000 pr. begivenhed

- Mistede dokumenter til lejet bil (registreringsbevis m.v.)

kr 2.000 pr. begivenhed

Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. dækningsberettiget skade/begivenhed,
dog ikke ved Ulykkesforsikring for fører og passagerer, afsnit 6, og Rådighedsbeløb ved hospitalsindlæggelse, afsnit 7.


Du finder forsikringsvilkårene her.