Hvem er dækket af selvrisikoforsikringen på lejebil?

Forsikringen gælder for indehaveren af et gyldigt Bank Norwegian kreditkort og dennes familie, hvor der er tegnet selvrisikoforsikring, dvs.:

Kortholders familie

  • ægtefælle/registreret partner/samlever,
  • jeres børn, stedbørn, adoptivbørn og plejebørn under 21 år

Børn

  • Medforsikrede børn skal enten have folkeregisteradresse hos
    dig eller hos sin anden forælder.
  • Adoptivbørn er omfattet af forsikringen, når du/I har overtaget den daglige omsorg for barnet.
  • Surrogatbørn er omfattet af forsikringen, når de efter fødslen er udskrevet af hospitalet.