Hvor gælder selvrisikoforsikringen på lejebil?

Forsikringen gælder i hele verden, dog med undtagelse af rejser til, i eller gennem lande, som er omfattet af internationale sanktioner.