Hvornår er jeg dækket?

Såfremt du bliver 100% arbejdsløs eller sygemeldt i minimum 30 sammenhængende dage, vil du være dækket af forsikringen.