Rutine for klagebehandling

Bank Norwegian har udarbejdet en rutine for klagebehandlig, for at sikre at alle klager undersøges grundig, og at eventuelle fejl og mangler i vores kundebehandling kan blive rettet, og at dine interesser som kunde bliver varetaget hos os.

Herunder følger vores rutine for klagebehandling:

 

  • Vi beder dig indsende din klage pr. mail til complaints@banknorwegian.dk eller til postboks adresse: Postboks 110, 1325 Lysaker, Norge.

  • Når vi har modtaget din klage, bekræfter vi dette, og angiver en forventet sagsbehandlingstid.

  • Sagsbehandleren, som behandler din klage, vil være en anden end den du tidligere har været i kontakt med i den pågældende sag.

  • Vi beder dig vedhæfte relevant dokumentation, så vi har det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere din klage.

  • Vi foretager en grundig vurdering af din klage, og giver dig en skriftlig tilbagemelding, såfremt du ikke får medhold i din klage.

  • Såfremt du er uenig i vores vurdering af din klage, kan du indsende en klage til Det finansielle ankenævn. Dette gør du via deres hjemmeside.

Andre brugervejledninger