Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Log ind
KreditkortLånOpsparingForsikringerKundeserviceOm os

Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) privatlivspolitik

Gældende fra 30. november 2022

I denne persondatapolicy beskriver Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) (herefter omtalt som "Bank Norwegian", "vi" eller "banken") indsamling, anvendelse, opbevaring og deling af personoplysninger. NOBA Bank Group AB (publ) er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Når vi skriver "du", mener vi dig som kunde eller som potentiel kunde. Med personoplysninger forstås kundeoplysninger og vurderinger, som kan knyttes til dig som person.

Hvilke personoplysninger indsamler Bank Norwegian?

Personoplysninger indhentes i de fleste tilfælde direkte fra dig, eller de genereres i forbindelse med at du bruger vores produkter og tjenester. Nogle gange kræves der tillægsinformation, for at holde oplysningerne opdaterede, eller for at kontrollere at oplysningerne vi har indsamlet er korrekte.

Personoplysningerne vi indsamler, kan inddeles i følgende hovedkategorier:

 • Identifikationsinformation: navn, CPR-nummer, kundenummer og IP-adresse
 • Kontaktinformation: post- og bopælsadresse, telefonnummer, e-mailadresse og kundens hjemland såfremt kunden har en udenlandsk adresse
 • Identitetsbekræftelse: måden hvorpå kunden bekræfter sin identitet, sin digitale signatur og hvordan MitID er udstedt
 • Personlig information: alder, civilstand, børn og andre medlemmer af husstanden
 • Skattemæssigt hjemsted: statsborgerskab, skattemæssig hjemsted og hvis aktuelt et udenlandsk skatteregistreringsnummer
 • Kundekommunikation: registreringer i vores kundesystem og korrespondance (mail, brev mm.)
 • Kundeforhold: Information om hvilke produkter og aftaler du har, hvor meget og hvor ofte de anvendes, om produkterne/tjenesterne er aktiveret, deaktiveret, eller spærret, og hvad betalingsstatus er
 • Kontooplysninger: kontonummer, transaktionsdata i tilknytning til din konto, inklusiv eventuelle forsikringer
 • Kortoplysninger: Kortnummer, transaktionsdata og bonusoptjening
 • Finansiel information: kredithistorik, kreditvurdering, gælds- og indtægtsinformation og formueforhold inklusiv ejendomsoplysninger
 • Låneoplysninger: ansøgningsinformation, lånenummer, lånebeløb og transaktionsdata i forbindelse med dit lån
 • Afslagsinformation: ansøgningsinformation
 • Betalingsinformation: afsender, modtager, beløb, kontonummer og øvrige transaktionsdata
 • Gældsinddrivelsesinformation: misligholdte aftaler og anden gældsinddrivelsesinformation
 • AML-information (Anti Money Laundering): information om undersøgelser i forbindelse med kundekontrol og udredning af mistænkelige transaktioner, inklusiv sanktionslister, PEP kontrol (politisk eksponerede personer) osv.
 • Cookies: se information om cookies
 • Kundeaktivitet: Læse- og handlingshistorik fra app, hjemmesider eller elektronisk kommunikation, vi udsender. Anvendes for at lave en enkel tilpasning af brugeroplevelsen og markedsføringen, så du f.eks. lettere finder dét, du klikkede på sidst
 • Udvidet kundeaktivitet: Læse- og handlingshistorik fra app, hjemmesider eller elektronisk kommunikation, vi udsender. Kobles med anden data, hvis du har givet samtykke til tilpasset markedsføring, så vi kan tilpasse brugeroplevelsen og markedsføringen ud fra en samlet analyse

Hvilke personoplysninger indsamler vi

Personoplysninger vi indsamler fra dig

Vi indsamler oplysninger, som du giver os. Som ny kunde beder vi dig for eksempel om personoplysninger i form af navn, CPR-nummer, mailadresse og telefonnummer samt indtægts- og gældsinformation for at kunne give dig dét produkt eller den tjeneste du er interesseret i.

Bank Norwegian indsamler også anden information du giver os, for eksempel tilbagemeldinger eller forespørgsler gennem vores online kommunikationskanaler.

Personoplysninger vi indsamler fra tredjepart

Hvis du ansøger om lån eller kreditkort via en af Bank Norwegians låneformidlere eller finansagenter, indsamler vi relevante oplysninger du har givet til låneformidler eller finansagent for at behandle din ansøgning.

Vi indsamler personoplysninger fra offentlig tilgængelige kilder, andre eksterne kilder samt registre som føres af offentlige myndigheder (for eksempel Folkeregisteret og skattemyndighederne) for at kvalitetssikre dine oplysninger i ansøgningen. Vi indsamler også personoplysninger fra kreditoplysningsbureauer, for at vurdere din ansøgning om lån eller kreditkort.

Vi indsamler oplysninger fra afsendere, betalingstjenesteleverandører, butikker og andre i forbindelse med gennemførelsen af betalingstransaktioner.

Vi indsamler personoplysninger fra andre banker, kriminalitetsbekæmpende myndigheder, sanktionslister (som føres af internationale organisationer som EU og FN samt nationale organisationer som Office of Foreign Asset Control (OFAC)), i vores arbejde for at bekæmpe hvidvaskning gennem bankens virksomhed, og andre kommercielle informationstjenester som leverer information, for eksempel om politisk eksponerede personer.

Brug af personoplysninger og retslig grundlag

Vi bruger dine personoplysninger ved indgåelse af en aftale med dig, for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde. Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er, at indsamle, kontrollere og behandle disse før vi tilbyder at indgå en aftale med dig.

Vi vil også registrere oplysninger om personer, som vi har valgt ikke at indgå en aftale med. Dette gør vi for at kunne underrette vedkommende om afslaget, og for at vi eventuelt senere kan dokumentere forholdet, herunder at afslaget på lån, kreditkort eller opsparingskonto var saglig begrundet. Registrerede oplysninger om afslag, kan få indflydelse på fremtidige ansøgninger.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Bankens behandling er nødvendig for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig
Kontaktinformation
Personlig information
Finansiel information
Kundeforhold
Kundekommunikation
Afslagsinformation
Låneoplysninger
Kontooplysninger
Tilpasset markedsføring via eksterne kanaler, udvidet matching
Udvidet kundeaktivitet

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vurderingen af din ansøgning om et kreditprodukt.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse som banken er pålagt
Personlig information
Finansiel information
Betalingsinformation
Afslagsinformation

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde. En del af dette er at administrere de forpligtelser vi har ovenfor dig, herunder at kunne dokumentere de aktiviteter som sker ovenfor dig som kunde.

Vi behandler også dine personoplysninger i forbindelse med eventuelle henvendelser du retter til bankens kundeserviceafdeling, for at kunne betjene dit kundeforhold og for at få et svar på dine spørgsmål. Vi gemmer og registrerer den kommunikation der er mellem dig og banken. Vi registrerer også den aktivitet du har i vores netbank.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Bankens behandling er nødvendig for å oppfylle avtale med deg.
Kontaktinformation
Personlig information
Finansiel information
Kundeforhold
Kundekommunikation
Kontooplysninger
Låneoplysninger
Kortoplysninger
Betalingsinformation

Vi vil behandle personoplysninger med det formål at forebygge, afdække, opklare og håndtere bedragerier og andre strafbare handlinger. Oplysninger indhentet med dette formål vil også kunne blive indhentet fra og udleveret til andre finansinstitutioner, politiet og andre offentlige myndigheder.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Banken har en legitim interesse i at behandle disse oplysninger. 
Kontaktinformation
Identitetsbekræftelse
Personlig information
Kundekommunikation
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation

Vi vil behandle personoplysninger for at forebygge og afdække transaktioner med tilknytning til udbytte fra strafbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Vi er pålagt en undersøgelses- og rapporteringspligt hvad angår mistænkelige transaktioner efter hvidvaskningsloven. Vi er endvidere pålagt at rapportere mistænkelige oplysninger og transaktioner til «ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE)». Du har efter den norske ”personoplysningsloven” ikke ret til at få indsigt i de oplysninger vi har registreret til disse formål.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse som banken er pålagt
Kontaktinformation
Identitetsbekræftelse
Personlig information
Kundekommunikation
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation
AML-information (Anti Money Laundering)

Vi vil også behandle personoplysninger for at kontrollere bankens efterlevelse af finansregelværk i forbindelse med henvendelser fra relevante tilsynsmyndigheder.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse som banken er pålagt
Kontaktinformation
Personlig information
Skattemæssigt hjemsted
Kundekommunikation
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation
AML-information (Anti Money Laundering)

Vi er forpligtet til at behandle kreditoplysninger og andre personoplysninger i forbindelse med etablering og brug af systemer, for beregning af kapitalkrav for kreditrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her bankens modeller, arbejds- og beslutningsprosesser for kreditgivning og kreditstyring, kontrolmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassificering og kvantificering af institutionens kreditrisiko og anden relevant risiko. Personoplysninger til dette formål vil kunne indhentes fra kreditoplysningsbureauer.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Banken har en legitim interesse i at behandle disse oplysninger.
Kontaktinformation
Personlig information
Skattemæssigt hjemsted
Kundeforhold
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Gældsinddrivelsesinformation

Vi vil informere dig om produkter indenfor de produktkategorier hvor der allerede foreligger et aftaleforhold mellem dig og banken. Bankens produkter deles op i følgende kategorier:

 • Betalingstjenester
 • Opsparing- og indskudsprodukter
 • Lån og andre kreditter

Vi vil kunne benytte følgende oplysninger til kundeopfølgning og markedsføring: Kundens navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, Kundeforhold og Kundeaktivitet. Som kunde har du mulighed for at begrænse dele af denne behandling. På Min Side kan du fravælge, at Kundeaktivitet anvendes til kundeopfølgning og markedsføring.

Vi anvender eksterne annonceringsplatforme, som Google og Facebook, i vores markedsføring. For at vores annoncer skal være så relevante som muligt, tilpasser vi annonceringen til vores kunder. Matching udføres med mailadresse. Hvis du ikke ønsker tilpasset markedsføring via eksterne kanaler, kan du fravælge dette på Min Side. Vi kan også lave en udvidet matching mod eksterne annonceringsplatforme, men vi vil i givet fald bede om dit samtykke.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Navn og kontaktinformation Banken har berettiget interesse i at behandle disse oplysninger.
Fødselsdato
Kundeforhold
Tilpasset markedsføring via eksterne kanaler
Kundeaktivitet

Kunden kan ved henvendelse til banken kræve, at få sit navn spærret for brug i markedsføringsøjemed.

Vi kan også bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at markedsføre vores tjenester og produkter. Eksempler på dette kan være, at give dig et tilbud fra vores samarbejdspartnere eller for at tilpasse vores markedsføring til dig. Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine oplysninger, kan du når som helst trække dette tilbage. Du kan administrere din samtykkeerklæring via netbanken.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Navn og kontaktinformation Behandlingen sker efter dit samtykke
Fødselsdato
Personlig information
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Tilpasset markedsføring via eksterne kanaler, udvidet matching
Udvidet kundeaktivitet

For at kunne verificere din identitet som kunde hos os, kunne foretage en risikovurdering og for at kunne tilpasse måden, hvorpå du skal bekræfte din identitet, registrerer vi hvilken PC eller anden mobile enhed, du bruger til at få adgang til vore tjenester.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Banken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger
Identitetsbekræftelse
Kundeforhold

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere, kvalitetssikring af vores kundeservice samt til intern opfølgning af ansatte.

Vi behandler også personoplysninger for at kunne gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Navn og kontaktinformation Banken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger
Fødselsdato
Kundeforhold

Banken behandler personoplysninger for at kunne vurdere interessen og behovet for nye produkter og tjenester, og for at vedligeholde og forbedre funktionaliteten i allerede eksisterende produkter og tjenester. Vi gør dette for at sikre at tjenesterne fungerer, er tilgængelige og sikre. Som hovedregel anvender vi anonymiseret data til denne type formål. Såfremt vi anvender personoplysninger, vurderer vi altid principperne for beskyttelse af personoplysninger. Vi kan iværksætte tiltag, f.eks. maskering (fjernelse af kontaktinformation) eller begrænsning af omfanget af data som benyttes (dataminimering). De personer som gennemfører testning af den maskerede datas anvendelighed, kan ikke se hvilke personer tesdataen vedrører. I slutfasen før lanceringen af vigtige systemændringer, kan vi være nødt til at anvende personoplysninger i testningen. Dette gør vi for at være sikre på, at løsningen fungerer som den skal.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Banken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger.
Kontaktinformation
Personlig information
Finansiel information
Kundeforhold
Låneoplysninger
Kortoplysninger
Kontooplysninger
Kundeaktivitet

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle dine klager, tvister og retslige processer i tilfælde af gældsindrivelse eller ved tvister.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation For klagebehandlingen er behandlingen af personoplysninger pålagt banken for at opfylde en lovpålagt pligt. For gældsindrivelse eller andre tvistspørgsmål, er behandlingsgrundlaget vores berettigede interesse.
Kontaktinformation
Identitetsbekræftelse
Personlig information
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation

Inkassoselskaberne, som banken samarbejder med om inddrivelese af udestående fordringer, er selv ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i deres virksomhed.

Banken kan sælge udestående fordringer til tredjepart, og i den forbindelse vil banken behandle de berørte kunders personoplysninger. Som hovedregel anvender vi anonymiseret data til denne type formål, men i andre tilfælde bruger vi maskerede personoplysninger frem til salget af fordringerne.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Behandlingen er nødvendig for at opfylde en rettighed banken har.
Identitetsbekræftelse
Kontaktinformation
Låneoplysninger
Kortoplysninger
Kontooplysninger
Gældsinddrivelsesinformation

Banken vil behandle dine personoplysninger ved at udlevere kontooplysninger til tredjeparter på din forespørgsel. Vedrørende PSD2 vil banken behandle dine oplysninger indenfor de lovfastsatte rammer.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Behandlingen sker efter dit samtykke
Kontooplysninger
Kortoplysninger

Banken kan dele personoplysninger med andre virksomheder i samme koncern, for at oprette og opdatere vores kunderegister. Formålet med koncernregisteret er at varetage kundeforholdet og koordinere ydelser og rådgivning.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Banken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger.
Kontaktinformation
Skattemæssigt hjemsted
Personlig information
Identitetsbekræftelse
Finansiel information
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kundekommunikation
Låneoplysninger
Kortoplysninger
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation
AML-information (Anti Money Laundering)

Banken vil udlevere personoplysninger til andre virksomheder i samme koncern, hvor det er nødvendigt af hensyn til intern administration, eller hvor det er nødvendigt for at opfylde krav til koncernbaseret ledelse, kontrol og/eller vores lovpligtige indberetningsforpligtelser.

Hvilken information behandles Behandlingsgrundlag
Identifikationsinformation Banken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger.
Kontaktinformation
Skattemæssigt hjemsted
Personlig information
Identitetsbekræftelse
Finansiel information
Kundeforhold
Kontooplysninger
Kundekommunikation
Låneoplysninger
Kortoplysninger
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation
AML-information (Anti Money Laundering)

Automatiserede afgørelser

Vi har pligt til at vurdere kreditværdigheden til personer, som ansøger om kreditkort, lån eller forhøjelse af eksisterende lån hos os.

I vurderingen af om en ansøgning skalgodkendes, bruger vi oplysninger fra din ansøgning, og din finansielle information samt hvis aktuelt oplysninger fra dit eksisterende kundeforhold; konto-, lån-, eller kortinformation. Ved ansøgning om et forbrugslån, indhenter vi også oplysninger om din ejendomsinformation. Vi bruger disse oplysninger, til at give et korrekt risikobillede af dig som kunde.

Oplysningerne vi indhenter, vurderes op mod vores interne policyer og modeller, omkring hvilke ansøgninger vi godkender. Policyerne og modellerne genererer en evaluering af kundens likviditet og betalingsevne. Denne bliver som regel behandlet automatisk ved brug af data. Evalueringen afgør, om du får indvilget din ansøgning, og størrelsen på den kredit, som vi kan tilbyde dig. Nogle typer oplysninger vil altid resultere i et afslag. Andre oplysninger, for eksempel indtægt og graden af gæld opvejer vi mod hinanden, i vurderingen af din ansøgning.

Du kan bede om en manuel vurdering i stedet for en automatisk afgørelse. Du er også velkommen til at kontakte os omkring vores afgørelse, og bede om en forklaring på, hvad som ligger til grund for beslutningen.

Hvem vi udleverer oplysninger til

Banken kan blive pålagt at udlevere oplysninger til tilsynsmyndigheder i forbindelse med det offentlige tilsyn med bankerne.

Registrerede personoplysninger vil blive udleveret til politiet og andre offentlige myndigheder (inkluderet retsvæsenet og Fogedretten) samt andre instanser, når dette skyldes bankens lovbestemte oplysningspligt eller oplysningsret. Udleveringen sker for eksempel i forbindelse med håndteringen af inddrivelsesprocedurer, retstvister og ved behandling af sager om dødsbo.

Såfremt lovgivningen tillader det, og bankens tavshedspligt ikke er til hinder for det, vil personoplysninger også kunne blive udleveret til andre banker, finansvirksomheder samt samarbejdspartnere til anvendelse inden for de formål, som er angivet i behandlingen af sagen. Ved udlevering til tredjestater udenfor Europas grænser, vil EUs standardkontrakter eller gyldig bindende koncernregler (BCR) lagt til grund. Udleveringen af personoplysninger, vil også kunne ske til andre parter som har del i en betalingstransaktion, så længe dette er nødvendig for at kunne gennemføre en transaktion på en sikker måde.

Overføring af personoplysninger til bankens persondatabehandler anses ikke som udlevering. Banken indgår altid en midlertidig aftale med vores persondatabehandlerer, for at sikre et højt sikkerhedsniveau af din personoplysninger.

I tillæg kan vi dele information med potentielle købere af låneporteføljer i forbindelse med salg af misligholdte lån.

Overførsel af personoplysninger til bankens databehandlere anses ikke som udlevering af personoplysninger.

Opbevaring af personoplysninger

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i disse perioder:

 • Information knyttet til identitetskontrol ved indgåelse af kundeforholdet opbevares i mindst 5 år efter at kundeforholdet er afsluttet i henhold til Hvidvaskingsloven § 22
 • Risikoklassificeringsdata, transaktionsinformation, kontospecifikationer, kopi af aftaledokumentation og korrespondance med kunden opbevares i 10 år efter at kundeforholdet er afsluttet i henhold til kravene i den norske ”bokføringsloven” og ”bokføringsforskriften”
 • Oplysninger om tabsførte engagementer opbevares i op til ti år efter at kundeforholdet er afsluttet, for vurdering af nye ansøgninger
 • Information tilknyttet svindel og misligholdte aftaler opbevares i ti år efter at kundeforholdet er afsluttet
 • Markedsføringsinformation, herunder kundeprofiler, slettes så snart som mulig efter at kundeforholdet er ophørt. Såfremt du har afmeldt vores markedsføringsmateriale (f.eks. nyhedsbrev) sletter vi denne information umiddelbart efter kundeforholdets ophør.
 • Tekniske logs fra vores systemer og databaser opbevares i op til to år.
 • Ansøgninger som ikke godkendes opbevares i 12 måneder.

Dine persondatarettigheder

Det er for banken af stor betydning at behandle dine personoplysninger trygt og sikkert. Vi bruger velegnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsanordninger for at beskytte dine informationer mod tab, misbrug, utilsigtet adgang, udlevering, ændring eller ødelæggelse.

Du har følgende rettigheder tilknyttet til de personoplysninger vi har registreret om dig.

 • Ret til information:

  Information om bankens behandling af personoplysninger gives i disse regler om persondata, i aftalerne du har indgået med os, i de samtykker du har givet, i vores mobilapp og på Bank Norwegians hjemmeside.

 • Ret til indsigt:

  Du har ret til at få udleveret de oplysninger vi har registreret om dig. Vores standardhenvendelse for indsyn kan sendes til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@banknorwegian.dk.

  Du har ret til at få bankens bekræftelse på, om personoplysninger behandles om vedkommende. Du kan kræve indsigt i registrerede personoplysninger og i formålet med behandlingen. Du kan desuden kræve indsigt i de berørte kategorier af personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere som personoplysningerne er blevet eller ville blive udleveret til. Indsigt kan også kræves om opbevaringstid og eventuelt kriterierne som bruges for at fastsætte opbevaringstiden.

  Ved enkelte kunders særlige behov kan vi begrænse antal ansatte i banken som skal have tilgang til, og indsigt i, kundens personoplysninger. Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra kunden, opgives den tilgængelig information om hvor personoplysningerne stammer fra.

  Vi giver dig ikke indsigt i oplysninger om andre end dig selv. Vi giver dig heller ikke indsigt i vores forretningshemmeligheder, eller i dokumenter kun ment for intern sagsbehandling.

 • Ret til korrigering:

  Du har ret til at vi opdaterer oplysninger om dig og retter eventuelle fejlagtige oplysninger.

 • Ret til sletning:

  Du har ret til at vi sletter oplysninger om dig som vi ikke længere har grundlag for at opbevare.

 • Ret til dataportabilitet:

  Du har ret til at få adgang til enkelte af dine personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format.

 • Ret til at protestere:

  Du har ret til at protestere imod vores brug af dine personoplysninger, hvor dette er baseret på en legitim interesse, medmindre vores interesse i behandlingen vejer tungere end dine interesser.

 • Ret til begrænsninger:

  Du har ret til, at vi begrænser hvordan vi bruger de oplysninger, som vi har om dig mens en klage er under behandling.

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette tilbage. Du kan administrere dit samtykke på Min Side.

Din forespørgsel om at benytte dine rettigheder som nævnt ovenfor, vil blive vurderet ud fra omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. Vær opmærksom på, at vi også kan opbevare og anvende dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, for at opfylde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Behandlingsansvarlig, databeskyttelsesrådgiver, klage mv.

Behandlingsansvarlig er NOBA Bank Group AB (publ). Du kan ringe vores kundeservice på telefon 70 80 11 00 såfremt du har spørgsmål til dit kundeforhold, ønsker at ændre dine indstillinger for databeskyttelse, framelde markedsføring, trække dit samtykke tilbage mv.

Databeskyttelsesrådgiveren i NOBA Bank Group AB (publ) skal blandt andet være til hjælp for dig som kunde. Har du spørgsmål om hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@banknorwegian.dk

Hvis du mener at vi bryder persondataforordningen eller ønsker at klage over vores anvendelse af dine personoplysninger af en anden grund, kan du klage til Datatilsynet i Danmark eller den svenske Integritetsskyddsmyndighet. Vi opfordrer dig dog først til at tage kontakt med os, så vi kan afklare eventuelle misforståelser.

På Datatilsynets hjemmeside, kan du læse mere om hvilke krav, som stilles til behandling af personoplysninger.