Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Log ind
KreditkortLånOpsparingForsikringerKundeserviceOm os

Er du blevet bedt om at besvare en kundeerklæring?

Har du modtaget en besked fra os, hvor vi beder dig om at svare på en kundeerklæring? Eller har du måske opdaget kundeerklæringen når du har logget ind på Min Side eller i vores app? Her kan du læse mere om hvilke spørgsmål vi stiller dig i kundeerklæringen, og hvorfor det er vigtigt at du svarer.

Hvorfor beder vi dig om at besvare en kundeerklæring?

Regelværket i hvidvaskningsloven stiller krav til banker og finansielle institutioner om at have korrekte og opdaterede oplysninger om sine kunder. For at sikre at vi i Bank Norwegian, en filial af NOBA Bank Group, opfylder kravene i hvidvaskningsloven, er vi pålagt at stille dig nogle spørgsmål både ved etablering af dit kundeforhold, og med jævne mellemrum imens du er kunde hos os. Dette er grundlaget for at du nu bliver bedt om at svare på en kundeerklæring.

Hvilke slags spørgsmål stiller vi?

I kundeerklæringen kan vi stille nogle spørgsmål vedrørende dig – for eksempel om du er en politisk eksponeret person, eller om du er skattemæssigt forpligtet i Danmark eller i udlandet. I tillæg stiller vi nogle spørgsmål om hvordan du har tænkt dig at anvende produkterne du har hos os:

  • Har du kreditkort, spørger vi for eksempel om hvor du forestiller dig at bruge kortet, og om du forventer at foretage overførsler til udlandet.
  • Har du opsparingskonto, spørger vi for eksempel om hvor ofte du forventer at overføre til opsparingen, og om du sparer op for andre end dig selv.

Oplysningerne du opgiver, vil altid blive behandlet fortroligt i henhold til gældende love.

Hvor lang tid tager det at svare?

I gennemsnit tager det kun et par minutter at besvare kundeerklæringen. Hvor mange spørgsmål du må svare på, afhænger blandt andet af om du har et eller flere produkter hos os. Spørgsmålene besvares med afkrydsning eller forhåndsdefinerede svarmuligheder.

Hvordan kan kendskab til kunderne modvirke hvidvaskning og terrorfinansiering?

Banker og finansielle institutioner spiller en vigtig rolle i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvaskning og terrorfinansiering. Dette skyldes, at kriminelle i høj grad er afhængig af banktjenester til at kunne udføre hvidvaskning eller finansiering af terrorisme.

Ved at have kendskab til alle vores kunder og hvordan produkterne og tjenesterne forventes at blive brugt, er det enklere at opdage nogen bruger vores produkter til kriminelle formål – enten via deres egen konto, eller andres konti som er uretmæssigt erhvervet. Gode kundskaber om vores kunder bidrager derfor til at vi bedre kan beskytte dig som kunde.

Spørgsmål og svar

Du kan svare på kundeerklæringen i appen eller på MinSide. Hvis du ikke har MitID, kan du logge ind på Min Side med en SMS-kode. Således gør du:

  1. Klik på «Log ind» øverst til højre på vores hjemmeside.
  2. Klik på «Engangskode på SMS».  
  3. Skriv dit CPR-nummer (10 cifre) og klik på «Log ind». Du vil nu modtage en SMS-kode på dit registrerede telefonnummer.
  4. Skriv PIN-koden ind og klik på «Log ind». 

Ja, alle kunder skal besvare spørgsmålene. Dette gælder både når de opretter et kundeforhold, men også med jævne mellemrum fremover så længe der er et aktivt kundeforhold.

Vi er pålagt ved lov at indhente oplysningerne vi beder om i kundeerklæringen. Derfor må vi sende påmindelser hvis vi ikke får svar efter første forespørgsel. Så snart du svarer, vil vi stoppe med at sende påmindelser. Oplever du problemer med at svare på kundeerklæringen, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.  

Hvis du ikke svarer på kundeerklæringen efter flere påmindelser, vil anvendelsen af din produkter blive begrænset. Hvis vi fortsat ikke lykkes med at indhente de nødvendige oplysninger fra dig, kan vi i yderste konsekvens være nødsaget til at afvikle produkterne, du har hos os.

Formålet med hvidvaskning er skjule pengenes oprindelse der er tjent gennem strafbare handlinger. Dette kan for eksempel være udbytte ved skatteforbrydelser, salg af narkotika, menneskehandel eller svindel. Ved at plante de ulovligt tjente penge i den lovlige økonomi, kan udbyttet fremstå som legitimt. For at lykkes med dette, ønsker en person som hvidvasker pengene at bruge bankerne på forskellige måder for at skjule eller sløre pengenes oprindelse.

Terrorfinansiering indebærer at man giver økonomisk støtte til personer eller organisationer, som foretager eller planlægger at foretage terrorhandlinger. Dette kan både være egne penge, eller penge samlet ind fra andre. At give økonomisk støtte kan medvirke til at en terrorhandling som koster penge, finder sted, eller bidrage til at opretholde en terrororganisation. Dette er strafbart i henhold til straffeloven.