Bobehandling

For at få oversigt over afdødes midler, samt udbetaling af indestående, bedes arving/fuldmægtig sende følgende oplysninger til banken:

  • Dokumentation fra Skifteretten med information om afdøde
  • Skifteretsattest
  • Eventuelle skiftefuldmagt(er)
  • Kopi af billedlegitimering på alle arvinge, med mindre der er givet skiftefuldmagt til én person. I såfald er det kun fuldmagtshaver, der skal legitimeres. Legitimation som godkendes er følgende: pas, kørekort eller legitimationskort udstedt af Borgerservice

I tillæg til ovenstående bedes du sende kontonummer for udbetaling af indestående. 

Da den nødvendige dokumentation som behøves for at kunne behandle boet, indeholder personfølsomme oplysninger anbefaler vi at dokumentationen sendes pr. post til følgende adresse:

Postadresse:
Postboks 110
1325 Oslo
Norge