Får jeg fradrag for oprettelsesgebyret?

Fra 01.07.2020 er der ingen oprettelsesgebyr på lån. For yderligere information se prislisten.

Hvis du har optaget et lån med en løbetid på to år eller mere, får du ikke fradrag. Har du derimod optaget et lån med en løbetid på et år, kan du kræve fradraget jvf. Ligningsloven §5 stk. 3, jf. §8 stk. 3 litra c. Hvis løbetiden på lånet ændres, så nedbetalingsperioden overstiger 23 måneder, kan du ikke kræve fradraget.
 
Fradraget skal skrives på din selvangivelse sammen med renteudgifterne. Vi oplyser ikke fradraget på din årsopgørelse. Har du yderligere spørgsmål angående fradrag for oprettelsesgebyret, bedes du kontakte SKAT.