Feedback

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål eller du mener at vi kan gøre noget bedre, er du velkommen til at sende en mail til complaints@banknorwegian.dk eller pr. post til:

Bank Norwegian – a part of NOBA Bank Group
Postboks 110
1325 Lysaker

Norge