Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Log ind
KreditkortLånOpsparingForsikringerKundeserviceOm os

Hvad dækker selvrisikoforsikringen på lejebil?

Dækningsoversigt. Forsikringssum i Danske kroner.

Dækning Forsikringssum 
Selvrisikoforsikring
Afsnit 5
 
Selvrisiko på lejet bil 20.000 kr. pr. skade /
maks. 40.000 kr. pr. år
Selvrisiko på lejet cykel 2.500 kr. pr. skade /
maks. 5.000 kr. pr. år
Fører og passagerulykke
Afsnit 6
 
Ved 100% varigt mén, over 18 år 1.000.000 kr. pr. person
Ved død, over 18 år 250.000 kr. pr. person
Ved 100% varigt mén, under 18 år 500.000 kr. pr. person
Ved død, under 18 år  30.000 kr. pr. person
Rådighedsbeløb på sygehus
Afsnit 7
 
Rådighedsbeløb, op til 5 dage 400 kr. pr. dag /
maks. 2.000 kr. pr. begivenhed
Nøgler og dokumenter
Afsnit 8
 
Mistede nøgler til lejet bil 2.000 kr. pr. begivenhed
Mistede dokumenter til lejet bil 2.000 kr. pr. begivenhed
Hotelovernatning i tilfælde af vejspærring eller aflyst færge
Afsnit 9
 
Rimelige og nødvendige udgifter til
hotelovernatning
3.000 kr. pr. begivenhed og år
KørVidere
Afsnit 10
 
Rimelige og nødvendige transportudgifter 1.000 kr. pr. begivenhed og år

Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. dækningsberettiget skade/begivenhed,
dog ikke ved Ulykkesforsikring for fører og passagerer, afsnit 6, og
Rådighedsbeløb ved hospitalsindlæggelse, afsnit 7.

Du finder forsikringsvilkårene her.