Hvad er karensperiode?

Karensperioden er perioden fra du bliver arbejdsløs eller sygemeldt, til den dato du begynder at modtage erstatning. Udbetaling ved sygemeling eller arbejdsløshed kan først ske efter du har været sygemeldt eller arbejdsløs i minimum 30 dage sammenhængende.