Hvem er dækket af forsikringen på lånet?

Dig som har optaget et lån hos os, er dækket af forsikringen. Eventuel medansøger er ikke dækket af lånesikringen på nye lån optaget efter 01.05.2021.