Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Log ind
KreditkortLånOpsparingForsikringerKundeserviceOm os

Hvem kan tegne forsikring på kreditkort?

Det er en betingelse ved forsikringens ikrafttræden at du:

  • Er fyldt 18 år, men ikke 65 år
  • Er bosat i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne)
  • Er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge eller at du er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge.
  • Ikke er ansat i fleksjob, eller lignende ordning med løntilskud eller ansat i et vikariat
  • Er indforstået med, at sygdom eller personskade som du har, eller burde have kendskab til, ved forsikringens etablering og som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen
  • Er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have kendskab til, kommende arbejdsløshed eller kendskab til din arbejdsgivers planer om, for eksempel, men ikke begrænset til, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden eller dele heraf, nedskæringer, afskedigelser eller enhver anden planlagt konsekvens begrundet i virksomhedens utilstrækkelige resultater, kan disse forhold ikke på et senere tidspunkt give anledning til forsikringsdækning.