Hvordan beregnes det månedlige forbrug?

Forbruget er et gennemsnit af hvad du har købt af dagligvarer med dit kreditkort, de sidste 3 måneder før hændelsesdatoen.