Hvordan modtager jeg fakturaen for mit lån?

Fakturaen bliver sendt til den distributionskanal, som du har valgt. Dette kan enten være pr. mail eller til din e-Boks. Vi sender fakturaen d. 16. i hver måned.