Hvordan tilkøbes ØkonomiSikring?

Du kan nemt købe forsikringen som en del af det at få udstedt et kreditkort hos os.

Du kan købe forsikringen, forudsat at du:

– er fyldt 18 år, men ikke 65 år, og på forsikringens startdato har folkeregisteradresse i Danmark, er tilmeldt en dansk arbejdsløshedskasse og er omfattet af det danske socialsikringssystem

– er i tidsubegrænset ansættelse med en arbejdstid på mindst 20 timer pr. uge i mindst 6 sammenhængende måneder umiddelbart før tegning af forsikringen eller er selvstændigt erhvervsdrivende med heltidsbeskæftigelse.