Indberetter I oplysninger til SKAT?

Vi indberetter ikke dine renteindtægter samt udgifter til SKAT, du har derfor selv ansvaret for at indberette oplysningerne til SKAT, senest ved selvangivelsesfristen 1. maj.