Dagligvareforsikring

Dagligvareforsikring er nu inkluderet i dit Bank Norwegian-kort

Dagligvareforsikringen dækker en engangsudbetaling tilsvarende en måneds forbrug af dagligvarer, hvis du bliver sygemeldt eller arbejdsløs.

Kort om dagligvareforsikring


Du betaler ingenting for forsikringen

Forsikringen dækker op til 7.000 kr.

Beløbet udbetales til dit Bank Norwegian-kort

Om dagligvareforsikringen

Med dagligvareforsikringen får du udbetalt op til 7.000 kr., hvis du skulle være uheldig at blive sygemeldt eller arbejdsløs.

Dagligvareforsikringen er automatisk inkluderet, når du bruger dit Bank Norwegian-kort til indkøb af dagligvarer.

Klik her for at læse forsikringsvilkårene

Sådan fungerer det

Når du anmelder en skade, beregner vi, hvor meget du har brugt på dagligvarer med dit Bank Norwegian-kort. Erstatningen beregnes på baggrund af, hvad du i gennemsnit har brugt på dagligvare foretaget med Bank Norwegian-kortet i løbet af de tre sidste måneder. Beløbet bliver udbetalt til dit kort.

TIP: Mine køb giver dig et overblik over hvor meget, du har brugt på dagligvarer.

Hold overblik med app'en

Med Bank Norwegian-app'en ser du
nøjagtig hvor meget, du bruger på
dagligvarer og andre køb.

Spørgsmål og svar

Hvad er dagligvareforsikring?
En inkluderet forsikring som dækker en måneds forbrug af dagligvare, såfremt du skulle blive arbejdsløs eller sygemeldt, baseret på dine køb med Bank Norwegian-kortet. Du betaler intet for forsikringen.

 

Hvordan beregnes mit månedlige forbrug?
Forbruget er et gennemsnit af hvad du har købt af dagligvarer med Bank Norwegian-kortet de sidste 3 måneder før hændelsesdato.

 

Hvor meget koster forsikringen?
Forsikringen er gratis og er automatisk inkluderet i dit kort.

 

Hvornår er jeg dækket?
Såfremt du bliver 100% arbejdsløs eller sygemeldt i minimum 30 dage sammenhængende.

 

Hvad er karensperiode?
Karensperioden er perioden fra du bliver arbejdsløs eller sygemeldt, til den dato du begynder at modtage erstatning. Udbetaling ved sygemelding eller arbejdsløshed kan først ske efter du har været sygemeldt eller arbejdsløs i minimum 30 dage sammenhængende.

 

Hvad sker der hvis jeg er 50% arbejdsløs eller sygemeldt?
Erstatningen udbetales såfremt du er 100% arbejdsløs eller sygemeldt. Vi beregner månedsforbruget ud fra dagen du blev arbejdsløs eller sygemeldt.

 

Fra hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen træder i kraft per 01.12.2020 og gælder for hændelser som indtræffer efter denne dato.

 

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen giver en engangskompensation tilsvarende en måneds forbrug af dagligvarer købt med Bank Norwegian-kortet.

Hvad menes der med dagligvarer?
Med dagligvarer menes der køb fra butikker/nettet der er kategoriseret af Visa som dagligvarer. For at se hvordan en transaktion er kategoriseret, log ind i app’en eller på MinSide og tryk på transaktionen.

Kategorier:

Grocersy stores/Supermarket (MCC 5411)

Misc food stores (MCC5499)

 

Hvem er dækket?
Forsikringen gælder for kortholder og køb udført med kortholders Bank Norwegian-kort.

 

Hvor meget dækker forsikringen?
Forsikringen dækker det som du i gennemsnit har brugt på mad de sidste 3 måneder før hændelsesdato, eller den dato du blev arbejdsløs eller sygemeldt. Maksimal erstatning er 7.000 kr.

 

Hvordan anmelder jeg en skade?
Du registrerer en skade i app’en eller på MinSide. Under «forsikringer» finder du Dagligvareforsikring. Tryk «Anmeld skade» og udfyld skemaet. Alternativt kan du sende en e-mail til: company@crawco.no.

 

Hvordan bliver erstatningen udbetalt?
Erstatningen bliver udbetalt til dit Bank Norwegian-kort.

 

Hvor finder jeg forsikringsdokumenterne?
Du finder forsikringsdokumenterne her.