Fakturaforklaring Kreditkort

På Min Side kan du enkelt finde dine fakturaer. Her finder du en forklaring af fakturaen punkt for punkt:

1.
Forstør
Forstør

- Du overfører penge til dit kreditkort, ved at benytte det gironummer der fremgår af din faktura..

 

- Det er altid det samme gironummer og OCR du skal anvende ved indbetaling til dit kreditkort.

 

- ”Totalt skyldig beløb pr. dato” er den totalt anvendte kredit når fakturaen dannes på fakturadatoen.

 

- ”Minimumsbeløb at betale” er hvad du minimum skal indbetale senest på fakturaens forfaldsdato.

2.
Forstør
Forstør

- Transaktioner der er anført med minustegn, er indbetalinger til kreditkortet.

 

- Forekommer der en rentepostering på din faktura kan det skyldes at:

      - Man tidligere har delbetalt sin faktura.

      - Man har indbetalt for sent.

      - Man har overført penge fra kreditkortet til sin NemKonto (renter fra første dag).

      - Man har hævet fra skranke i en bank (renter fra første dag).

 

- Posteringen ”Udbetaling” er når man overfører penge fra kreditkortet til sin NemKonto.

 

- Disse posteringer viser hvilke købssteder man har benyttet kreditkortet. Er købsstedet ukendt, kan man forsøge at slå det op på internettet. Det kan forekomme at transaktionsbeskrivelsen er misvisende.